Problemen oplossen Vier gemeenschappelijke microSD-kaartfouten met Samsung Galaxy Note 2 [Deel 1 van 2]

Deze inhoud zal vier veelgebruikte microSD-kaartfouten bespreken en ontwarren die we onlangs hebben gesorteerd op CallACab Mailbag-e-mails. Onder de kwesties die we op het punt staan ​​verder te verduidelijken op deze pagina, zijn Samsung Galaxy Note 2 microSD-kaartfouten op Content niet gevonden, problemen met de installatie, problemen met het ontkoppelen en niet in staat om te formatteren.

Afgezien van een tijdelijk probleem met het apparaat, kunnen andere mogelijke oorzaken van microSD-kaartfouten met de Galaxy Note 2 zijn:

 1. Gebruik van niet-ondersteunde microSD-kaart.
 2. Het apparaat ondersteunt de inhoud niet.
 3. De inhoud is per ongeluk verwijderd.
 4. Een andere applicatie gebruikt de inhoud.
 5. Er is schade aan het apparaat, microSD-kaart of microSD-kaartslot.
 6. De inhoud is niet toegankelijk omdat deze deel uitmaakt van de systeembestanden op uw apparaat.
 7. De inhoud wordt niet opgeslagen op de microSD-kaart.
 8. Beschadigde inhoud of microSD-kaart.
 9. De microSD-kaart is niet correct geformatteerd voor het apparaat.
 10. Beperkte DRM of Digital Rights Management, dus de inhoud kan via deze methode niet worden geopend.

BASISARBEID VOOR ELK PROBLEEM

A. MicroSD Card Content Not Found error

In dit geval kan de gebruiker geen bestand vinden of openen dat ze heeft opgeslagen of opgeslagen op haar microSD-kaart.

 1. Verwijder standaard de batterij gedurende 30 seconden terwijl het apparaat nog aan staat. Wacht een paar seconden en vervang de batterij en schakel het apparaat in.
 2. Controleer wat precies de geheugenkaart is die door uw apparaat wordt ondersteund.
 3. Controleer het bestand dat u probeert te openen en controleer of dit wordt ondersteund door uw apparaat. De soorten bestanden die op een apparaat kunnen worden bekeken, zijn afhankelijk van het apparaat dat wordt gebruikt.
 4. Als u per ongeluk het bestand hebt verwijderd dat u wilt openen, zoekt u het back-upbestand op vanaf een andere opslaglocatie, als u er een hebt gemaakt. Houd er rekening mee dat wanneer het bestand eenmaal is verwijderd, u het niet meer kunt herstellen.
 5. Als een andere toepassing het bestand gebruikt dat u probeert te openen, sluit u eerst de toepassing en probeert u het bestand opnieuw te openen.

VERDERE PROBLEMEN OPLOSSEN

 1. Controleer op eventuele vloeistofschade aan het apparaat door de LDI- of vloeistofschade-indicator te bekijken die zich in de batterijhouder en op de batterij zelf bevindt. LDI-indicatoren moeten effen wit of wit worden weergegeven met zichtbare roze / paarse X-en. De LDI die effen roze / paars / rood weergeeft, geeft eenvoudig aan dat het apparaat is blootgesteld aan vocht en waarschijnlijk wat vloeistofschade heeft. Neem in dit geval contact op met Samsung-ondersteuning voor de best mogelijke reparatie-optie voor uw apparaat.

OPMERKING: Net als fysieke schade valt ook vloeibare schade niet onder de beperkte garantie van Samsung.

 1. Bestudeer het microSD-kaartslot en de microSD-kaart om te controleren of de connectoren niet verbogen, gebroken, bekrast, gecorrodeerd of ingedrukt zijn.

Als het probleem nog steeds bestaat, neemt u contact op met een lid van het Samsung-productondersteuningsteam voor hulp.

B. Problemen met het monteren van microSD-kaarten

Om een ​​aantal redenen ziet of herkent de Galaxy Note 2 de microSD-kaart niet, waardoor u de microSD-kaart niet kunt gebruiken voor gebruik op uw apparaat.

Hoewel dit een tijdelijk probleem met het apparaat kan zijn, kan het gebruik van een niet-ondersteunde microSD-kaart, beschadigde microSD-kaart of microSD-kaartsleuf, beschadigde microSD-kaart en onjuiste indeling van de microSD-kaart ook problemen met de montage op het apparaat veroorzaken.

STANDAARD PROCEDURE

Voordat u begint met het uitvoeren van de daadwerkelijke procedure voor het oplossen van problemen, raden wij u aan de volgende standaardprocedure uit te voeren:

 1. Verwijder zowel de batterij als de microSD-kaart gedurende 30 seconden terwijl het apparaat nog aan staat.
 2. Wacht even en vervang dan de batterij en de kaart.
 3. Controleer de kaart en controleer of deze correct is geïnstalleerd.
 4. Schakel het apparaat in.
 5. Als u niet zeker weet welke geheugenkaart uw apparaat ondersteunt, moet u de specificaties van uw Galaxy Note 2-apparaat online controleren.
 6. Om te bepalen of de schade is toegebracht op de originele kaart of de microSD-kaartsleuflezer, probeer een andere microSD-kaart in uw apparaat te lezen.

BASISARBEID

 1. Controleer het apparaat op tekenen van vloeistofschade. Kijk naar de LDI- of vloeistofschade-indicator in de batterijhouder en op de batterij zelf om te bepalen of er vloeistofschade is opgetreden. Indicatoren van het apparaat zonder vloeistofschade zijn effen wit of wit met zichtbare roze / paarse X's op de LDI. Als de LDI stabiel roze / paars / rood is, geeft deze aan dat het apparaat is blootgesteld aan vocht en waarschijnlijk is beschadigd.
 2. Controleer de microSD-kaartsleuf en de microSD-kaart om er zeker van te zijn dat de aansluitingen geen fysieke schade oplopen, zoals verbogen, bekrast, gebroken, gecorrodeerd of ingedrukt.

BELANGRIJKE OPMERKING: Fysieke en vloeibare beschadigingen worden beide niet gedekt door de beperkte garantie van Samsung. Als u tekenen van fysieke of vloeibare schade op uw apparaat ziet, neemt u contact op met de ondersteuning van Samsung om u verder te helpen bij het verkrijgen van de juiste reparatieopties voor uw apparaat. Anders kunt u uw apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum bij u in de buurt brengen.

Montageproblemen veroorzaakt door beschadigde kaarten of inhoud

In sommige gevallen kan een beschadigde inhoud of kaart u er ook van weerhouden om met uw Galaxy Note 2-apparaat te monteren. Als u probeert de microSD-kaart te plaatsen en uw apparaat de kaart niet zoals verwacht kan aankoppelen, is er mogelijk een probleem met de kaart. Als aanbeveling formatteert u de kaart om eventuele fouten te verhelpen die het montageproces kunnen hinderen.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Zodra u uw microSD-kaart hebt geformatteerd, worden alle gegevens ervan volledig gewist en kunnen niet langer worden hersteld. Vergeet daarom niet om een ​​back-up te maken of al uw belangrijke bestanden op uw kaart op te slaan op een computer of andere opslagapparaten voordat u begint met het formatteringsproces.

Stappen om microSD-kaart te formatteren

 1. Raak het menupictogram aan in het beginscherm.
 2. Tik om naar Instellingen te gaan.
 3. Raak aan om Meer opties te selecteren.
 4. Tik om Opslag te selecteren.
 5. Tik op SD-kaart formatteren om het formatteringsproces te starten.
 6. Lees en bekijk de verificatieprompt op het scherm en tik op SD-kaart formatteren .

Als het probleem nog steeds bestaat nadat u de SD-kaart hebt geformatteerd, gebruikt u een externe of interne kaartlezer en formatteert u de geheugenkaart op uw computer. Als het probleem zich blijft voordoen of als u geen optie ziet om de kaart te formatteren, raden we u aan de geheugenkaart te vervangen.

[Doorgaan naar deel 2]